Dinsdag 8 september 2020, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 13:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

6.
34650

Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap inzake voortgang aanpak onnodige sekseregistratie

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen