Dinsdag 29 september 2020, Commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)
Agenda

1.
32 317, LH

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de de staatssecretaris van J&V inzake het verslag van de JBZ-Raad van 7 en 8 oktober 2019; JBZ-Raad

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg