Dinsdag 6 oktober 2020, Commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 17:35 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
Definitieve Nationale Omgevingsvisie

Brief - met bijlagen - van de minister van BZK van 11 september 2020 (Kamerstukken I/II, 34682, E / 53)

Bespreking

4.
Nabespreking DSO-praktijksessie

Bespreking

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen