Dinsdag 10 november 2020, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 16:55 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
35420, R

Brief van de ministers van EZK, van Financiën, van SZW, de staatssecretarissen van EZK, van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en van SZW inzake de economische impact van het coronavirus en contactbeperkende maatregelen; Noodpakket banen en economie

Bespreking

7.
35570, Q

Brief van de staatssecretarissen van Financiën over de verlenging van het versoepelde uitstelbeleid voor de betaling van belastingschulden door ondernemers tot 1 januari 2021; Miljoenennota 2021

Bespreking

9.
21.501-07

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 3 en 4 november 2020; Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 5 en 6 oktober 2020; Raad voor Economische en Financiële Zaken

12.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen