35.570, L

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over uitstel van belastingbetaling door ondernemersIn deze motie wordt de regering verzocht het versoepelde beleid ten aanzien van belastingbetaling door ondernemers tijdens de coronacrisis te verlengen tot 1 januari 2021, met dien verstande dat uitstel voor nieuw opkomende verplichtingen uiterlijk tot 1 januari 2021 wordt verleend, zodat er één uitstelregime met één einddatum voor alle ondernemers is.Kerngegevens

nummer 35.570, L
ingediend 27 oktober 2020
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 3 november 2020 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) H. Otten (Otten)
mede ondertekend door J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Miljoenennota 2021 (35.570)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus uitgevoerd


Uitvoering