35.570, L

Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over uitstel van belastingbetaling door ondernemersIn deze motie wordt de regering verzocht het versoepelde beleid ten aanzien van belastingbetaling door ondernemers tijdens de coronacrisis te verlengen tot 1 januari 2021, met dien verstande dat uitstel voor nieuw opkomende verplichtingen uiterlijk tot 1 januari 2021 wordt verleend, zodat er één uitstelregime met één einddatum voor alle ondernemers is.Kerngegevens

nummer 35.570, L
ingediend 27 oktober 2020
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 3 november 2020 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
indiener(s) H. Otten (Fractie-Otten)
mede ondertekend door J.W.E. de Vries (Fractie-Otten)
dossier(s) Miljoenennota 2021 (35.570)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus uitgevoerd


Uitvoering