Dinsdag 24 november 2020, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 16:05 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
34641

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Bespreking datum plenair debat

6.
E200009

Commissiemededeling: EU-strategie inzake de rechten van slachtoffers (2020-2025)

Bespreking verslag schriftelijk overleg

8.
Rondvraag