Dinsdag 1 december 2020, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
35573

Overige fiscale maatregelen 2021

Inbreng voor het verslag

11.
31066, S

Brief van de staatssecretarissen van Financiën over het Jaarplan 2021 Belastingdienst, Toeslagen en Douane; Belastingdienst

Bespreking

13.
Rondvraag


Korte aantekeningen