Dinsdag 9 februari 2021, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 17:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35656

Bestrijding fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen

Procedure

4.
34641

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg

6.
35296

Initiatiefvoorstel-Koerhuis en Van Toorenburg Wet handhaving kraakverbod

Bespreking opzet deskundigenbijeenkomst

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen