Dinsdag 23 februari 2021, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 18:05 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
35686

Incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2021 inzake COVID-19 gerelateerde uitgaven

Procedure

5.
35689

Uitvoering EU-Verordening over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven

Procedure

12.
Rondvraag


Korte aantekeningen