Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
34.775 VI, T

Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over de evaluatie van de contraterrorismewetgevingIn deze motie wordt de regering verzocht de contraterrorismewetgeving in samenhang te evalueren waarbij ook het decentrale bestuur betrokken wordt.Kerngegevens

nummer 34.775 VI, T
ingediend 22 mei 2018
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 29 mei 2018 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de PVV stemde tegen.
indiener(s) Mr. M.H. Bikker (ChristenUnie)
mede ondertekend door Jhr.mr. J.P. Backer (D66)
prof. dr. S.C. van Bijsterveld (CDA)
Mr. D.J.H. van Dijk (SGP)
mr. dr. A.W. Duthler (Fractie-Duthler)
Dr. P. Ester (ChristenUnie)
mr.dr. R.F. Ruers (SP)
mr. dr. M.H.A. Strik (GroenLinks)
J.G. Vlietstra (PvdA)
dossier(s) Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018 (34.775 VI)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V)

Bijzonderheden

Deze motie werd ingediend tijdens het tweede debat over de staat van de rechtsstaat.