Dinsdag 11 mei 2021, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 16:50 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VERGADERING IS AANSLUITEND AAN IWO + EZK/LNV)

3.
Ontwerpwijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

Brief van de minister van I&W ter aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol; Luchtvaartbeleid

Bespreking wijze van behandeling4.
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB)

Brief van de minister van I&W ter aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB); Luchtvaartbeleid

Bespreking wijze van behandeling

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen