Dinsdag 22 juni 2021, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Mondeling overleg toekomst pensioenstelsel d.d. 15 juni 2021

Nabespreking mondeling overleg en inventarisatie eventueel nog resterende vragen

5.35.542, K / T03011

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over ontwikkelingen inzake de Europese dimensie van de Tozo-uitkering; Vierde incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 inzake steun- en herstelpakket

Bespreking brief minister van SZW informeren toekomstige ontwikkelingen Europese dimensie Tozo

6.35.570 XV / 35.798, H

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de kwijtschelding van publieke schulden binnen het SZW-domein; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021

Bespreking

8.Rondvraag


Korte aantekeningen