Dinsdag 6 juli 2021, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.VIDEO-VERGADERING IN TEAMS

Deelname aan digitale (commissie)vergaderingen is uitsluitend toegestaan via een @eerstekamer.nl-account en niet via een extern zakelijk of privé-account.

2.Vaststellen agenda

5.Rondvraag


Korte aantekeningen