Dinsdag 6 juli 2021, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

3.Plenaire zitting PACE, 21 - 24 juni 2021

Mondelinge terugkoppeling

4.Plenaire vergadering Beneluxparlement, 18 en 19 juni 2021

Mondelinge terugkoppeling door de delegatieleider

5.21.501-02 EK, DB

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa inzake de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 20 april 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

8.Rondvraag


Korte aantekeningen