Dinsdag 6 juli 2021, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.35783

Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen

Procedure

5.35572, W

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over de uitvoeringstoets met betrekking tot de aanpassing van de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting; Belastingplan 2021

Inbreng t.b.v. schriftelijk overleg (dan wel vaststelling conceptbrief)

10.Uitkomsten peer review Algemene Rekenkamer

Inbreng voor schriftelijk overleg

11.Terugkoppeling eerste bijeenkomst Werkgroep zelfevaluatie naar aanleiding van het rapport "Ongekend onrecht

13.21.501-07 EK, DA

Brief van de minister van Financiën over het verslag van de Eurogroep en Ecofinraad van 17 en 18 juni 2021; Raad voor Economische en Financiële Zaken

15.Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen