Dinsdag 6 juli 2021, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 16:23 uur

Agenda

1.34309 en 35501

Novelle maatregelen ten aanzien van overlastgevende vreemdelingen; Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Vaststelling conceptbrief

5.Rondvraag


Korte aantekeningen