Dinsdag 6 juli 2021, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 17:23 uur

Agenda

2.Mededelingen en informatie

Ambtelijke navraag naar aanpak van het Rijksvastgoedbedrijf

3.Rondvraag


Korte aantekeningen