Dinsdag 6 juli 2021, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.31731, I

Brief van de minister voor Rechtsbescherming over versterking van de kwaliteit van beleid en wetgeving; Integraal wetgevingsbeleid

Bespreking

4.T03035

Toezegging Resultaten validatie aannames stelselherziening rechtsbijstand (35.300 VI)

Bespreking brief en status toezegging

7.Rondvraag


Korte aantekeningen