Dinsdag 9 november 2021, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 16:20 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

NB: dit is een aansluitende vergadering die mogelijk eerder kan beginnen

5.Terugkoppeling Interparliamentary Committee Meeting “Artificial Intelligence and the Digital Decade”

Bespreking

6.Uitnodiging Ambassadeursconferentie

Inventarisatie

8.Rondvraag


Korte aantekeningen