Dinsdag 23 november 2021, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
35845

Niet-indexeren basiskinderbijslagbedrag over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 of totdat de beoogde dekking is gerealiseerd

Voorbereidend onderzoek

4.
35420, BI

Brief van de ministers van EZK en van Financiën en de staatssecretaris van SZW over aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal; Noodpakket banen en economie

Bespreking brief d.d. 16 november 2021 inzake aanpassingen van het steunpakket in het vierde kwartaal

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen