Dinsdag 30 november 2021, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 17:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35604, D

Brief van de staatssecretaris van J&V over uniforme registratie van onregelmatigheden in de Wet biometrie vreemdelingenketen; Tijdelijke verlenging bevoegdheid om biometrische gegevens van vreemdelingen af te nemen

Inbreng voor schriftelijk overleg

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen