Dinsdag 7 december 2021, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.35420, BK

Brief van de minister van EZK, minister van Financiën, de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en de staatssecretaris van SZW over aanvullingen in het steunpakket in het vierde kwartaal 2021; Noodpakket banen en economie

Bespreking brief over aanvullingen in het steunpakket in het vierde kwartaal 2021

5.Rondvraag


Korte aantekeningen