Dinsdag 21 december 2021, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VERGADERING IS AANSLUITEND AAN IWO)

2.Nabespreking tweede deskundigenbijeenkomst Omgevingswet en vervolg dossier Omgevingswet

5.Vragen aan het Adviescollege ICT-toetsing over de werking van het DSO

Vaststelling conceptbrief

6.Rondvraag


Korte aantekeningen