Dinsdag 18 januari 2022, commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.
VIDEO-VERGADERING IN TEAMS

Deelname aan digitale (commissie)vergaderingen is uitsluitend toegestaan via een @eerstekamer.nl-account en niet via een extern zakelijk of privé-account.

2.
Vaststellen agenda

5.
35.925 V, E

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag van de OVSE ministeriële bijeenkomst van 2 en 3 december 2021; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2022

Bespreking

6.
Inventarisatie kennismakingsgesprekken nieuwe bewindspersonen

Bespreking

7.
Conferentie inzake Europese ruimtevaart en digitale culturele industrie in Toulouse, 6-7 februari as.

Bespreking

8.
Mededelingen en informatie
9.
Rondvraag


Korte aantekeningen