Dinsdag 18 januari 2022, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 16:20 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele

Brief van de staatssecretaris van I&W over het Actieprogramma Verankering milieubescherming na Nevele; Structuurvisie Windenergie op land

Bespreking

5.
28684, E

Brief van de staatssecretaris van I&W over de compensatieregeling vuurwerkverbod jaarwisseling 2021-2022; Naar een veiliger samenleving

Bespreking

7.
Wenselijkheid kennismakingsgesprekken

Bespreking

9.
Rondvraag


Korte aantekeningen