Dinsdag 8 maart 2022, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

5.Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Otten (Fractie-Otten) op 21 december 2021 medegedeeld aan de minister van Justitie en Veiligheid en aan de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst over de contractuele verhouding met advocaten- en notariskantoor Pels Rijcken.

Inbreng voor schriftelijk overleg

6.Voorbespreking informeel kennismakingsgesprek staatssecretaris Koninkrijksrelaties & Digitalisering

Inventarisatie gespreksonderwerpen


9.Rondvraag


Korte aantekeningen