34.091

Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken en Kooiman Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandelDit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Segers (ChristenUnie), Volp (PvdA) en Kooiman (SP) regelt in het Wetboek van Strafrecht (Sr) de strafbaarstelling van degene die seksuele handelingen verricht met een prostitu(é)e, terwijl hij of zij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de prostitu(é)e, daartoe is gedwongen of bewogen, en daarmee slachtoffer is van mensenhandel. Hiermee willen de initiatiefnemers de strijd aangaan tegen gedwongen prostitutie en mensenhandel.

Met dit wetsvoorstel kunnen klanten van prostituees waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van mensenhandel een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of een geldboete van de vierde categorie krijgen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 31 mei 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor.

De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) heeft op 25 oktober 2016 het voorlopig verslag (EK, B) uitgebracht en wacht op de memorie van antwoord.

Op 13 september 2016 vond voor de commissie een deskundigenbijeenkomst over gedwongen prostitutie en mensenhandel plaats. Het verslag van deze bijeenkomst is op 7 oktober 2016 vastgesteld (EK 33.885 / 34.091, B).

De Voorzitter van de Tweede Kamer heeft bij brief van 27 juni 2017 gemeld dat het lid Kuiken de verdediging overneemt van het lid Volp (EK, C).

stand van zaken wetsvoorstellen

De commissie voor J&V heeft de bewindspersonen van het ministerie van Justitie en Veiligheid bij brief van 14 maart 2018 gevraagd naar een planning ten aanzien van de beantwoording van de vragen die gesteld zijn bij verschillende wetsvoorstellen die in behandeling zijn bij de commissie. De minister voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft bij brief van 15 mei 2018 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 15 mei 2018 heeft uitgebracht (EK, S). De commissie bespreekt dit verslag binnenkort.


Kerngegevens

ingediend

25 november 2014

titel

Voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via