34.091

Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandelDit initiatiefwetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Segers (ChristenUnie), Kuiken (PvdA) Van Nispen (SP) en Kuik (CDA) regelt in het Wetboek van Strafrecht (Sr) de strafbaarstelling van degene die seksuele handelingen verricht met een prostitu(é)e, terwijl hij of zij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de prostitu(é)e, daartoe is gedwongen of bewogen, en daarmee slachtoffer is van mensenhandel. Hiermee willen de initiatiefnemers de strijd aangaan tegen gedwongen prostitutie en mensenhandel.

Met dit wetsvoorstel kunnen klanten van prostituees waarbij het vermoeden bestaat dat er sprake is van mensenhandel een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of een geldboete van de vierde categorie krijgen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 31 mei 2016 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdD, PvdA, GroenLinks, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, SGP, ChristenUnie en CDA stemden voor.

De commissie Voor J&V heeft op 27 januari 2021 de nadere memorie van antwoord (EK, H) van de initiatiefnemers en op 13 januari 2021 de antwoorden op de in het nader voorlopig verslag aan de regering gestelde vragen (EK, I) ontvangen. De commissie voor J&V heeft op 5 februari 2021 het verslag (EK, J) uitgebracht en wacht op de nota naar aanleiding van het verslag.

Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, is de plenaire behandeling voorzien voor 9 maart 2021.

Op 13 september 2016 hield de toenmalige Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) een deskundigenbijeenkomst over gedwongen prostitutie en mensenhandel. Het verslag van deze bijeenkomst is op 7 oktober 2016 vastgesteld (EK 33.885 / 34.091, B).

De Voorzitter van de Tweede Kamer heeft bij brief van 20 juni 2019 gemeld dat het lid Van Nispen de verdediging overneemt van het lid Kooiman. Daarnaast zal het lid Kuik dit wetsvoorstel medeverdedigen (EK, D).

De Voorzitter van de Tweede Kamer heeft bij brief van 27 juni 2017 gemeld dat het lid Kuiken de verdediging overneemt van het lid Volp (EK, C).


Kerngegevens

ingediend

25 november 2014

titel

Voorstel van wet van de leden Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Documenten