Dinsdag 8 maart 2022, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 15:35 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

5.21.501-31

Brief van de minister van SZW inzake geannoteerde Agenda Raad WSBVC van 14 maart 2022; Brief van de minister van SZW inzake verslag informele Raad WSBVC van 15 februari 2022; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Bespreking

7.Rondvraag


Korte aantekeningen