35.213, M

Motie-Schalk (SGP) c.s. over tijdelijke maatregelen in de spoedwetgeving als gevolg van de coronacrisisIn deze motie wordt de regering verzocht in de spoedwetgeving in verband met de coronacrisis tijdelijke maatregelen te treffen waardoor de garantietermijn voor wajongers ten tijde van de fase waarin de coronacrisis voor deze doelgroep doorwerkt op economie en arbeidsmarkt tijdelijk wordt verlengd tot 2 jaar.Kerngegevens

nummer 35.213, M
ingediend 19 mei 2020
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 26 mei 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De VVD-fractie stemde tegen.
indiener(s) P. Schalk (SGP)
mede ondertekend door D.J.H. van Dijk (SGP)
G. Gerbrandy (OSF)
R. van Gurp (GroenLinks)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
J. van Pareren (FVD)
J.W.E. de Vries (Otten)
dossier(s) Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes (35.213)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
uitvoeringsstatus uitgevoerd


Uitvoering