35.213, M

Motie-Schalk (SGP) c.s. over tijdelijke maatregelen in de spoedwetgeving als gevolg van de coronacrisisIn deze motie wordt de regering verzocht in de spoedwetgeving in verband met de coronacrisis tijdelijke maatregelen te treffen waardoor de garantietermijn voor wajongers ten tijde van de fase waarin de coronacrisis voor deze doelgroep doorwerkt op economie en arbeidsmarkt tijdelijk wordt verlengd tot 2 jaar.Kerngegevens

nummer 35.213, M
ingediend 19 mei 2020
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 26 mei 2020 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De VVD-fractie stemde tegen.
indiener(s) P. Schalk (SGP)
mede ondertekend door D.J.H. van Dijk (SGP)
G. Gerbrandy (OSF)
R. van Gurp (GroenLinks)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J.M. Kox (SP)
J. van Pareren (FVD)
J.W.E. de Vries (Fractie-Otten)
dossier(s) Verdere activering participatie jonggehandicapten en harmonisatie Wajongregimes (35.213)
behandelende commissie(s) commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bespreekt op 13 oktober 2020 de status van deze motie in verband met de brief van de staatssecretaris van SZW van 29 september 2020 (EK 35.213, R) over de invulling van door de Eerste Kamer aangenomen moties.