Dinsdag 15 maart 2022, commissies Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.35049

Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma

Bespreking datum plenaire behandeling

4.Rondvraag


Korte aantekeningen