Dinsdag 12 april 2022, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

Aansluitend aan de combi-vergadering EZK/LNV-IWO

6.Datum kennismakingsgesprek minister van EZK

8.Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen