Dinsdag 28 juni 2022, commissie Europese Zaken (EUZA)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35.295, Z

Brief van de minister van BuZa inzake aanbod technische briefing toetreding van de EU tot het EVRM; EU en de rechtsstaat

Bespreking van het aanbod voor een besloten technische briefing inzake toetreding EU tot EVRM

3.21.501-07 EK 35.982 / 21.501-07, H

Brief van de minister van Financiën, de minister van EZK en de minister van BuZa inzake uitvoeringsbesluit herstelplan Polen; Raad voor Economische en Financiële Zaken

4.Inventarisatie mogelijk plenaire behandeling wetsvoorstel(len) gewijzigde begrotingsstaten op 12 juli 2022

Inventarisatie

6.Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa (PACE), 20 - 24 juni 2022

Mondelinge terugkoppeling door delegatieleden

7.Plenaire sessie Beneluxparlement 17 en 18 juni 2022

Mondelinge terugkoppeling door de delegatieleider

8.AFET-ICM over “Uitbreidingsbeleid van de EU in de nasleep van de Russische inval in Oekraïne” 27 juni 2022

Mondelinge terugkoppeling door de delegatieleden

9.21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda voor de Europese Raad en de Westelijke Balkantop van 23 en 24 juni 2022; Europese Raad; Brief van de minister van BuZa inzake geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 21 juni 2022; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

11.Rondvraag


Korte aantekeningen