Dinsdag 28 juni 2022, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Inloop

vanaf 5 minuten voor aanvang vergadering

2.Vaststellen agenda

3.36034

Implementatiewet richtlijn representatieve vorderingen voor consumenten

Voorbereidend onderzoek

9.Inventarisatie mogelijke behoefte aan plenaire behandeling wetsvoorstel(len) gewijzigde begrotingsstaten op 12 juli 2022

Bespreking

11.Rondvraag


Korte aantekeningen