35.764

Informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaakDit wetsvoorstel versterkt in de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) de bevoegdheden voor bestuursorganen om het ongewild mogelijk maken van criminele activiteiten tegen te gaan. De wijzigingen maken onderdeel uit van het door het kabinet ingezette offensief tegen ondermijnende criminaliteit.

Met dit voorstel wordt de verruiming geregeld van

  • de bevoegdheden tot informatiedeling tussen het Landelijk Bureau Bibob en bestuursorganen en tussen bestuursorganen onderling, en
  • de reikwijdte van de Wet Bibob met het toestemmingsvereiste bij vervreemding van een opstalrecht en met bepaalde omgevingsvergunningen.

Daarnaast worden de eigen onderzoeksbevoegdheden van bestuursorganen inzake fiscale gegevens verduidelijkt.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

12 maart 2021

titel

Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak en enige overige wijzigingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten