Dinsdag 28 juni 2022, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35893

Aanbieden onderwijs en examens van mbo-opleidingen op Bonaire in het Papiaments

Voorbereidend onderzoek

5.35282, J

Brief van de minister van OCW over internationalisering in het hoger onderwijs en de voortgang van wetsvoorstel Wet Taal en Toegankelijkheid; Wet taal en toegankelijkheid

Inbreng voor schriftelijk overleg

7.Inventarisatie mogelijk plenaire behandeling wetsvoorstel(len) gewijzigde begrotingsstaten op 12 juli 2022

Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 (Voorjaarsnota)

Bespreking

9.Rondvraag


Korte aantekeningen