Dinsdag 12 juli 2022, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)
Agenda

1.Inloop

vanaf 5 minuten voor aanvang vergadering

2.Vaststellen agenda

6.25295, AP

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over de eerste tranche van de wijziging van de Wet publieke gezondheid; Infectieziektenbestrijding

Bespreking brief van de minister van VWS van 1 juli 2022 in reactie op vragen over de eerste tranche van de herziening van de Wet publieke gezondheid7.Bespreking VWS-toezeggingen op covid-19-gebied

Bespreking

8.Bespreking J&V-toezeggingen op covid-19-gebied

Bespreking

10.Rondvraag


Korte aantekeningen