Dinsdag 13 september 2022, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 18:00 uur

Agenda

1.Inloop

2.Vaststellen agenda

3.35925 VI, Z

Brief van de minister voor Rechtsbescherming over communicatie richting slachtoffers van geseponeerde strafzaken bij de rechtbank Gelderland; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2022

Bespreking brief van de minister voor Rechtsbescherming van 8 juli 2022

4.34091, Q

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de beleidsreactie op het rapport ‘De aard en effecten van prostitutiebeleid’; Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel

Bespreking verslag schriftelijk overleg

6.E220003

Brief van de Vicevoorzitter van de Europese Commissie en de Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken over het voorstel voor een aanbeveling van de Raad inzake operationele politiële samenwerking; EU-voorstellen voor een EU-code voor politiële samenwerking

Bespreking beantwoording Europese Commissie


9.Rondvraag


Korte aantekeningen