Dinsdag 4 oktober 2022, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)
Agenda

1.Inloop

vanaf 5 minuten voor aanvang vergadering

2.Vaststellen agenda

11.Gewenste datum technische briefing over inclusieve politie-organisatie

12.Voorbereiding ontvangst Hoge Raad 1 november 2022

14.Rondvraag


Korte aantekeningen