Dinsdag 30 mei 2023, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Agenda

1.Vaststellen agenda

5.Rondvraag

6.Terugblik op de afgelopen zittingsperiode

Bespreking