Dinsdag 30 januari 2024, commissie Financiën (FIN)
Agenda

1.Vaststellen agenda

8.De Europese Parlementaire Week 2024 - Brussel

11.Rondvraag

12.Ter herinnering: openstaande correspondentie


Korte aantekeningen