Dinsdag 16 april 2024, commissie Digitalisering (DIGI)
Agenda

1.Vaststellen agenda

3.26.643, E

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van BZK betreffende vragen over de rapportage algoritmerisico's Nederland van de Autoriteit Persoonsgegevens; Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Bespreking van verslag van schriftelijk overleg

8.Rondvraag


Korte aantekeningen