Verslag van de vergadering van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 9 juli 2024