JBZ-Raad (32.317); verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda JBZ-raad van 8 en 9 oktober 2020 (asiel- en vreemdelingenbeleid) inzake EU-migratiepact (Kamerstuk 32317-629) (TK, 641). .

10 november 2020