EU-voorstellen: EU-migratiepact 2020 COM (2020) 609, 610, 611, 612, 613 en 614 (35.612); verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V inzake verzoek informatie-afspraken met betrekking tot het Europees Migratie- en Asielpact (EK, A). .

11 januari 2021