Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Dinsdag 5 februari 2019, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 17:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

Aanvang vergadering: 5 minuten na aanvang NAmiddagpauze (circa 17:30 uur)

2.
Vestigingsklimaat: de bijdrage van buitenlandse bedrijven aan onze economie

Brief van de minister van EZK, mede namens de minister van BHOS, van 18 december 2018 (32637, I)

Inbreng schriftelijk overleg

8.
Rondvraag


Korte aantekeningen