Dinsdag 9 juli 2019, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 17:50 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

Vergadering start aansluitend aan de combi-vergadering EZK/LNV - IWO

6.
Toezegging T02446 - Terugkerende evaluatie van onafhankelijke toetsing en over twee jaar een evaluatie van de effecten daarvan

Brief - met bijlage - van de minister van I&W van 29 mei 2019 (verslag schriftelijk overleg (34287 / 29383, J))

Bespreking verslag schriftelijk overleg en status toezegging

9.
Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen