Dinsdag 27 juni 2023, commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK)
Agenda

1.Vaststellen agenda

8.Kennismakingsgesprek met de bewindslieden EZK

10.Rondvraag


Korte aantekeningen