Dinsdag 16 januari 2024, commissie Financiën (FIN)
Agenda

1.Vaststellen agenda

Aansluitend aan de combi-vergadering FIN-EZK

7.36108 / 29232

Brief van de minister van Financiën over conclusies juridische analyse en mogelijke vervolgstappen tegen KLM; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de vijfde periodieke rapportage van de Staatsagent bij KLM; Air France – KLM

Bespreking brief KLM

8.Uitnodiging Europese Parlementaire Week 2024

10.Rondvraag

11.Ter herinnering: openstaande correspondentie


Korte aantekeningen