E190009
Laatste revisie: 11-09-2019

E190009 - Commissiemededeling: Energie-Unie - De grondslag voor een geslaagde energietransitieIn deze mededeling analyseert de Europese Commissie de voorlopige plannen van de lidstaten om de doelstellingen van de energie-unie van de EU, in het bijzonder de afgesproken energie- en klimaatdoelstellingen voor 2030, te realiseren.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in commissie Eerste Kamer.

nationaal

Op 10 september 2019 besloot de commissie om geen inbreng voor schriftelijk overleg te leveren naar aanleiding van de Commissiemededeling. Voorts besluit de commissie het onderwerp Europees beleid ten opzichte van de Energie-unie en Klimaat te betrekken bij de discussie inzake de behandeling van het Klimaatakkoord.

Europees

Op 18 juni 2019 is de Commissiemededeling gepubliceerd.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2019)285PDF-document, d.d. 18 juni 2019

commissies Eerste Kamer

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Op 10 september 2019 besloot de commissie om geen inbreng voor schriftelijk overleg te leveren naar aanleiding van de Commissiemededeling. Voorts besluit de commissie het onderwerp Europees beleid ten opzichte van de Energie-unie en Klimaat te betrekken bij de discussie inzake de behandeling van het Klimaatakkoord.

De commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloot op 2 juli 2019 de Commissiemededeling in behandeling te nemen en op 10 september 2019 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In deze mededelingPDF-document analyseert de Europese Commissie de voorlopige plannen van de lidstaten om de doelstellingen van de energie-unie van de EU, in het bijzonder de afgesproken energie- en klimaatdoelstellingen voor 2030, te realiseren.

Dit was de eerste keer dat de lidstaten elk een voorlopig geïntegreerd nationaal energie- en klimaatplan (NEKP) moesten opstellen. Volgens de analyse van de Commissie gaan de nationale plannen al redelijk ver, maar op sommige punten niet ver genoeg, vooral wat betreft de gerichte en geïndividualiseerde beleidsmaatregelen waarmee de doelstellingen voor 2030 moeten worden gehaald. De huidige plannen schieten volgens de Commissie tekort, zowel wat hernieuwbare energie, als wat de verhoging van de energie-efficiëntie betreft.

De aanbevelingen van de Commissie en de gedetailleerde analyses moeten de lidstaten helpen hun plannen tegen het einde van 2019 af te ronden en deze in de komende jaren met succes uit voeren. De nationale plannen moeten duidelijkheid en voorspelbaarheid bieden zodat het bedrijfsleven en de financiële sector bereid zijn om de noodzakelijke investeringen te doen.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Het voorstel wordt behandeld door de commissie voor industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement. Daarnaast zijn de commissies voor milieubeheer, Volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie voor landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI) ingesteld als adviescommissie.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

Op 28 februari 2020 stuurde het Roemeense parlement een politieke dialoogPDF-document naar de Europese Commissie over de Energie-Unie.

Op 30 oktober 2019 nam de Tsjechische Senaat een resolutiePDF-document aan over de Energie-Unie. De resolutie is in het kader van een politieke dialoog verstuurd aan de Europese instellingen.

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen