Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Kamerstukken Evaluatie Politiewet 2012
Evaluatie


Kabinetsreactie


Mondelinge overleggen in de Tweede Kamer


Debat over de evaluatie in de Tweede Kamer

Tijdens het debat op 12 december 2018 ingediende moties (stemmingen op 18 december 2018)

Met algemene stemmen aangenomen.

Aangenomen. Voor: PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV en FvD.

Met algemene stemmen aangenomen.

Verworpen. Voor: SP, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS en FvD.

Aangenomen. Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie en FvD.

Met algemene stemmen aangenomen.

Aangehouden.

Met algemene stemmen aangenomen.

Met algemene stemmen aangenomen.

Verworpen. Voor: PVV en FvD.

Verworpen. Voor: SP, PvdA, PvdD, 50PLUS, PVV en FvD.

Met algemene stemmen aangenomen.

Met algemene stemmen aangenomen.


Toezeggingen behandeling (invoerings- en aanpassingswet) Politiewet 2012

Toezegging

Omschrijving

Status

Opmerking

T02162

Voortgang vorming Nationale Politie

voldaan

Brief ontvangen op 23 november 2015

T02167

Profiel Korpschef

voldaan

Brief ontvangen op 8 december 2015

T01537

Indienen aanvullend wetsvoorstel Politiewet en bevorderen spoedige behandeling

voldaan

Met de indiening van de Reparatiewet nationale politie (33.368) is de toezegging voldaan.

T01538

Evaluatie van de Politiewet 2012 binnen 3 jaar op vier punten

voldaan

Verslag van een schriftelijk overleg 23 november 2016

T01539

Toesturen inrichtingsplan, voortgangsberichten en resultaat van het onderzoek 'staat van de politie'

voldaan

Brief ontvangen op 24 november 2016

T01540

Onderzoeken vestiging van (onderdelen) politiedienstencentrum en meldkamers, alsmede koppeling van het servicecentrum

voldaan

Brief ontvangen op 7 december 2012

T01541

Bespreken formele status burgemeestersbijeenkomst

voldaan

Brief ontvangen op 19 juni 2013

T01542

Toesturen jaarverslagen auditcommissie

afgevoerd

Rappelbrief 29 april 2014

T01543

Voor stemming brief toesturen met opsomming van de wijzigingsvoorstellen

voldaan

Brief ontvangen op 6 juli 2012

T01544

Toesturen evaluatie huidige boa-stelsel en meenemen interventie lid Ruers in evaluatie

voldaan

Brief ontvangen op 1 juli 2013